top of page

RUM FOR BEDRE BESLUTNINGER.

MISSION

MISSION

Blixens_Photo-Niels-Nygaard_3web.png

Blixens i Aarhus. Foto: Niels Nygaard

Rum for bedre beslutninger
Ethvert byggeprojekt er en særlig og kompleks opgave, der involverer en række forskellige aktører og rådgivere med vidt forskellige kompetencer og agendaer. Samtidig kræver projektet stort fagligt såvel som menneskeligt engagement. Men ofte går noget galt. Projektet overskrider sit budget, er bagud i forhold til sin tidsplan eller det er vanskeligt at omsætte den arkitektoniske ide til et bygbart projekt. Hos Guldhammer tror vi på, at mange af byggeriets udfordringer kan løses via bedre samarbejde. Derfor er det Guldhammers mission at skabe rum for bedre beslutninger. Således er en stærk faglighed, fokus på aftalegrundlaget, videndeling og kommunikation i højsædet, når vi involveres i et givent projekt. Kombineret med en stor respekt for alle de involverede parter. Guldhammer arbejder på at sikre en forståelse for hinandens processer og for at der udarbejdes en samlet og entydig agenda, hvor alle arbejder mod at opføre det bedste byggeri. Sammen.

 

Vi tror på at etablere dialog, snarere end at agere vagthund. For at opføre æstetisk holdbare og brugbare byggerier skal der skabes et mentalt rum. Et transparent og trygt rum, hvor alle har respekt og forståelse for projektet, for hinanden - og hvor der er helt tydelige strukturer og aftaler. Hvor den gode arkitektur er i fokus, og hvor der er rum for bedre beslutninger.

YDELSER
G_logo_gro%CC%83n_edited.png

Hos Guldhammer handler det om at gøre alle aktører bedre. Både bygherre, rådgivere og entreprenører.

rådgivning

Guldhammer rådgivning

Guldhammer tilbyder primært tre typer rådgivning: Bygherrerådgivning, mentoring af rådgivere samt projektrådgivning. Derudover rådgiver Guldhammer også virksomheder indenfor optimering af ledelse og samarbejdskultur på byggeprojekter.

Ikon_bygherreraadgivning.png

Bygherrerådgivning

Som bygherrerådgiver har Guldhammer fokus på kommunikation, samarbejde og transparens. Således er første skridt at sikre, at bygherren har en klar vision for sit byggeri, og at denne vision er udkrystalliseret i en utvetydig opgavebeskrivelse med klare rammer for projektets økonomi, tid og kvalitet. Projektet skal komme godt fra start og alle implicerede aktører skal kende sin rolle og vide hvornår vedkommende skal levere og præcis hvad, der skal leveres. På denne måde er Guldhammer en bygherrerådgiver, der sikrer at bygherren er godt klædt på og at denne forstår at sætte rammerne for sit rådgiverteam samt løbende følge op på projektet. En bygherre med en stærk og transparent ledelse overfor sine rådgivere kommer bedst fra start og når i mål med sit projekt. Samtidig kan en oplyst bygherre træffe de rigtige beslutninger på det rette grundlag. For at sikre dette hviler Guldhammers rådgivning på brugen af aftalegrundlaget og de foruddefinerede styringsværktøjer som ydelsesbeskrivelsen og AB-systemet anbefaler overfor sine rådgivere, så de kommer godt fra start og når bedst i mål med sit projekt.

Guldhammer rådgiver fra bygherrens første tanker til færdigt byggeri, men har også erfaring med at yde akut bygherrerådgivning i forskellige faser. Der kan således kigges ind i alle stader af et projekt.

Ikon_mentoring.png

Mentoring af rådgiveren

For Guldhammer er det vigtigt at formidle til rådgiveren, at denne sammen med bygherren har ansvaret for projektets fremdrift. Således skal rådgiveren rådgive og ikke kun levere ydelser. Kort sagt: jo mere ydelse en rådgiver leverer uden at rådgive, jo mere har bygherren brug for en bygherrerådgiver. Og det er netop her, at Guldhammer ser sin fremmeste rolle som en mentor, der vejleder rådgiveren til at udvide sin agenda og lære at se projektet fra samtlige perspektiver og dermed give de rette råd. At træde ind i rollen som rådgiver ved at se projektet fra flere vinkler, så æstetiske og funktionelle problemstillinger altid får følgeskab af parametre som økonomi og tid. Via denne mere holistiske tilgang til projektet, hjælper rådgiveren bygherren til at tage kompetente beslutninger.

Ethvert byggeprojekt kræver velvillighed og samarbejde - og det er denne tilgang til bygherren som Guldhammer rådgiver sine kunder i at praktisere. En kultur baseret på åbenhed og kommunikation, hvor man er opmærksom på de forskellige processer og de samarbejdende aktørers afhængigheder. Rådgiverne skal lære at forstå sin bygherre, sit projekt og sine samarbejdspartnere. Dette strategiske medskabende blik er med til at skabe enestående byggerier. Samtidig skal rådgiveren altid opstille scenarier, økonomiske konsekvenser og tidsmæssige risici ved en given problemstilling. Herved kan der tages beslutninger ud fra et oplyst grundlag og projektet kan trygt gå videre. Således hjælper Guldhammer rådgiveren med at skabe overblik, lægge en logisk struktur for sin proces og sikre den rette brug af de anbefalede styringsværktøjer. På denne måde opnår rådgiveren et solidt fundament, der er styr på den overordnede struktur, processerne ligger klar, formidlingsstrategien er på plads og rådgiveren kan hermed opbygge et trygt rum for bedre beslutninger.

Ikon_projektraadgivning.png

Projektrådgivning

Indenfor projektrådgivning tilbyder Guldhammer korte, mere løsrevne ydelser, der dog i visse tilfælde fungerer som hele processer. Denne projektrådgivning omfatter ydelser som projekteringsledelse, uvildig 3. parts granskning af samtlige faser, rådgivning i forbindelse med kontraktforhold samt udarbejdelse af processer gennem alle byggeriets faser.

 

Projekteringsledelsen fungerer som en hel proces, der følger projektet fra start til slut, hvorimod de andre projektrådgivningsydelser kan udføres som enkeltydelser eller som vigtige nedslag på de tidspunkter i byggeprocessen, hvor det det giver bedst mening. Både som en planlagt ydelse eller som uopfordret ekstern rådgivning.

 

Hvordan opstartes den optimale proces? Hos Guldhammer har vi svaret, når vi hver gang kickstarter samarbejdet via procesbeskrivelser, diagrammer eller en opstilling af mindre processer vedrørende håndtering af økonomi, kvalitet og tid samt bygherrebeslutninger og ændringer. På denne måde kommer dit projekt bedst fra start, og det bliver fulgt helt til dørs.

 

At sikre kvaliteten handler for Guldhammer om at lægge en plan, herunder udarbejdelse af en KS-plan, der beskriver håndteringen af økonomi, kvalitet og tid, granskning samt samarbejde og kommunikation.

logo

Jeg tager hånd om dit projekt, kortlægger mulige forhindringer, laver 360 graders analyse og fremlægger en strategi for risikominimering.

Om Guldhammer

OM GULDHAMMER

Guldhammer er en rådgivningsvirksomhed med speciale indenfor planlægning, styring og uvildig kvalitetssikring af byggeprojekter, stiftet af konstruktør og byggeøkonom Anne Guldhammer i 2019.

Med en baggrund som ledende medarbejder i en række toneangivende danske arkitektvirksomheder har Anne Guldhammer igennem hele sin karriere specialiseret sin viden om optimering af byggeprocesser via bedre kommunikation og klart definerede rammer for de involverede aktører, for projektets fremdrift og for de ledelsesmæssige strukturer. Bl.a. som bygningskonstruktør hos schmidt hammer lassen, siden som senior projektleder med ansvar for en række omfattende offentlige projekter hos Arkitema.

En stilling der ledte videre til rollen som Kompetencechef for projektledelse hos Arkitema, hvor Anne havde ansvaret for udvikling og vidensopsamling fra alle projektledere i hele Skandinavien - og senest som CEO hos Ravn Arkitektur. Ansættelser der vidner om Anne Guldhammers imponerende faglighed, bredden af hendes kvalifikationer samt hendes flair for at forstå og lede processer, skabe dialog imellem forskellige aktører og etablere en åben og fordomsfri ledelsesstruktur.

Hos Guldhammer er det Anne som selvstændig konsulent, der varetager kontakten til dig som kunde, men samtidig tapper du ind i Annes professionelle netværk med base i kontorfællesskab i Gammel Munkegade i centrum af Aarhus. Kontorfællesskabet tæller bl.a. Arkitektfirmaet Kim Christiansen og Klaus Petersen fra PDplus Advisers samt en række kompetente ingeniører. Guldhammer har således et stærkt netværk og mulighed for at supplere sine egne erfaringer og kompetencer med viden fra Kim Christiansen, Klaus Petersen – og fra husets ingeniører. 

I såvel samarbejdskonstellationer som alene varetager Guldhammer opgaver over hele landet.

 

Anne Guldhammers erfaring er forankret i en række gennemførte projekter. Herunder et udvalg:

Projekter

G_logo_gro%CC%83n_edited.png

alle arbejder mod at opføre det bedste byggeri. Sammen.
JEG tror på at etablere dialog, snarere end at agere vagthund.

KONTAKT
AnneGuldhammer_Portrait_3869.jpg

KONTAKT

Anne Guldhammer

Selvstændig Bygherrerådgiver

Byggeøkonom MDB

Bygningskonstruktør, MAK

Medlem af Danske ARK

Guldhammer Rådgivning

Gammel Munkegade 6e

8000 Aarhus C

+45 61 70 52 43

agu@guldhammer.co

bottom of page